INTEGRITETSPOLICY

Webbshopen ninalindstrom.com/kursanmalan på hemsidan ninalindstrom.com organisationsnummer 556929-7566 baserat i Stockholm behandlar personuppgifter som tillhandahålls av kunden för att uppfylla och dessutom bekräfta villkoren för att behandla elektroniska order och leveranser och för den nödvändiga kommunikationen under en lagstadgad period.

Allmänna bestämmelser

1. Personuppgiftsansvarig, i enlighet med GDPR (hädanefter kallad „Förordning“) är Ett Gladare Sverige AB, organisationsnummer 556929-7566, baserat i Stockholm (hädanefter kallad „Personuppgiftsansvarig“);

2. Kontaktuppgifterna för Personuppgiftsansvarig är: e-mail: hojdinlon@gmail.com

3. Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Källan till personuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter som erhållits med samtycke från kunden och samlas genom kontraktet för att köpa och uppfylla den elektroniska order som skapats i webbshopen ninalindstrom.com/kursanmalan;

2. Personuppgiftsansvarig behandlar endast identifierings- och kontaktuppgifter för Kunden som är nödvändiga för att tjänsten skall kunna levereras;

3. Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter för nödvändig kommunikation mellan de avtalsslutande parterna under den tid som krävs. Personuppgifter kommer inte att offentliggöras och kommer inte att överföras.

Syftet med databehandling

Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter hos kunden för följande ändamål:

1. Registrering på hemsidan ninalindstrom.com i enlighet med kapitel 4, avsnitt 2 i GDPR;

2. För uppfyllande av den elektroniska beställning som skapats av kunden (namn, adress, e-post, telefonnummer) samt leverans av tjänst och registrering vid eventet;

3. Att följa lagar och förordningar som härrör från kontraktsförhållandet mellan Kund och Personuppgiftsansvarig;

4. Personuppgifter är nödvändiga för att kontrakt ska kunna upphandlas. Kontrakt kan inte ingås utan personuppgifter.

Varaktigheten för lagring av personuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig lagrar personuppgifter under den period som är nödvändig för att uppfylla de rättigheter och skyldigheter som följer av avtalsförhållandet mellan Personuppgiftsansvarig och Kunden och under max 2 år efter avtalets ingående;

2. Personuppgiftsansvarig raderar alla personuppgifter efter utgången av den period som krävs för lagring av personuppgifter.

Mottagare och personuppgiftsansvarig av personuppgifter

Tredje part som behandlar personuppgifter hos Kunden är underleverantörer av Personuppgiftsansvarig. Tjänsterna hos dessa underleverantörer är oumbärliga för att kontraktet ska kunna genomföras, för att köpa och bearbeta den elektroniska ordern mellan Personuppgiftsansvarig och Kund.

Underleverantörerna av Personuppgiftsansvarig är:

  • Webnode AG (e-shop system);
  • Stripe för hantering av betalningslösning med kreditkort;
  • Swish och berörda banker i förekommande fall
  • Google Analytics (webbplatsanalys);

Kundens rättigheter

I enlighet med förordningen har kunden följande rättigheter:

1. rätten till tillgång till personuppgifter;

2. rätten till rättelse av personuppgifter;

3. rätten att radera personuppgifter;

4. rätten att invända sig mot behandling av personuppgifter;

5. ätten till dataöverförbarhet;

6. rätten att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter skriftligen eller via e-post skickat till: hojdinlon@gmail.com;

7. rätten att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten vid misstänkt brott mot förordningen.

Säkerhet för personuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig säkerställer att alla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda personuppgifter;

2. Personuppgiftsansvarig har vidtagit tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa datalagringsutrymmen, i synnerhet säkra tillgång till datorn med ett lösenord, använda antivirusprogram och utföra regelbundet underhåll av datorerna.

Slutbestämmelser

1. Genom att placera en elektronisk order på webbplatsen ninalindstrom.com bekräftar Kunden att den blivit informerad om alla villkoren för personuppgifter och accepterar dem i sin helhet;

2. accepterar Kunden dessa regler genom att kryssa i kryssrutan i order inköpsformulär;

3. Personuppgiftsansvarig kan när som helst uppdatera dessa regler. Ny, uppdaterad version måste publiceras på sin hemsida.

Dessa regler gäller från 2019-04-01

Köp biljett